Energia

Az energetika szerepe: geo-szociális élettér lenyomat, avagy önemésztő kényelem.

A Föld erőforrásainak kiaknázása egy idős az emberiséggel. A korhadt fa eltüzelésétől az atommáglyáig nagy utat tettünk meg. Ezen az úton járva alakultak ki az elosztó rendszerek, melyek végérvényesen elzárták az egyén elöl a közvetlen energiához való jutás alanyi jogát. Az organikus szemléletű gazdálkodás az energia függvényében belesimult a gazdaságba. Az energia válság valójában az elosztási aránytalanságok válsága. Léteznek környezetbarát, önálló ellátásra alkalmas technológiák. A rendszerfüggőség globális problémájára megoldást mi sem tudunk ajánlani, de a közösségi energia előállítás mindenkori jogi keretein belül igyekszünk akár pályázati lehetőségekkel támogatást nyújtani az ez irányú kezdeményezéseknek. Kellően megalapozott alternatív módszerek bemutatásával fel kívánjuk kelteni az érdeklődést. A szélesen értelmezett egész-ség fogalomköréhez az energia szorosan kapcsolódik a felhasznált technológia környezetre és emberre való hatása révén, illetve az anyagi erőforrások és az egyén lehetőségeinek aránytalansága révén. A pénzt is egyfajta energiának tekintjük. Az Egyesület támogatni kívánja a helyi pénzek forgalmát saját bizalom tárának csereeszközeként. Átmeneti, fent taglalt kritikai időszakban felvállalva annak ódiumát, hogy egy rosszul működő rendszer bármely elemét felhasználva determináljuk annak bukását. Úgy gondoljuk, hogy a bizalom elven működő körbetartozás megnevesítésének bármely eszköze kívül esik a pénz globális értelmezésén, azaz annak árfolyama nem befolyásolja a névérték használati értékét. Matematikailag ez úgy értelmezhető, hogy ha egy pénznem globális értéke 0, akkor annak %-ban kifejezett kamata, vagy átváltással képzett egyenértéke is 0. Mivel a közösség tulajdonít bizalom arányos értéket pénznemének így attól elidegeníthetetlen. Ez az elidegeníthetetlenség adja azt a motivációt, ami a bizalom ára mentén egységbe kovácsol egy felhasználói közösséget.